วัฒนพันธุ์ภ. การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. Srinagarind Medical Journal, v. 29, n. 4, p. 9-12, 11.