เกษมศิริ พ. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 30, n. 5, p. 36–41, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39929. Acesso em: 29 may. 2022.