[1]
สิทธิราชา ท., “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี”, SRIMEDJ, vol. 7, no. 3, pp. 140–145, Nov. 2013.