[1]
มิตรสูงเนิน ฐ., ภู่เงิน ป., and โคตรรุฉิน แ., “Pitfall management in emergency room”, SRIMEDJ, vol. 28, no. 4, pp. 74–79, Nov. 2013.