[1]
พันธ์ชัย ส., “การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)”, SRIMEDJ, vol. 28, no. 4, pp. 116–126, Nov. 2013.