[1]
เทียมเก่า ส. and พรานบุญ ส., “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร”, SRIMEDJ, vol. 28, no. 4, pp. 308–314, Nov. 2013.