[1]
เทียมเก่า ส., “การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track”, SRIMEDJ, vol. 28, no. 4, pp. 315–319, Nov. 2013.