[1]
วัฒนพันธุ์ภ., “การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก”, Srinagarind Med J, vol. 29, no. 4, pp. 9-12, 1.