[1]
แก้วชัง ก., “เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ”, SRIMEDJ, vol. 30, no. 5, p. 1, Oct. 2015.