[1]
เต็มธนะกิจไพศาล อ., “มะเร็งปากมดลูก”, SRIMEDJ, vol. 30, no. 5, pp. 7–9, Oct. 2015.