[1]
เกษมศิริ พ., “ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery”, SRIMEDJ, vol. 30, no. 5, pp. 36–41, Oct. 2015.