[1]
มิ่งเมือง ช. และ โทษาธรรม ณ. 2021. แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 2 (พ.ย. 2021), 12–22.