[1]
รามฤทธิ์ ส. และ รามฤทธิ์ น. 2021. นวัตกรรมการพัฒนาเศษวัสดุจากการเกษตรสู่วัสดุซับน้ำเพื่อการปลูกต้นไม้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 2 (พ.ย. 2021), 78–88.