[1]
ภูมิสายดอน อ., นิติสุข พ. , พุ่มริ้ว ส. , วงศ์ปรีดี พ., ไชยเจริญ ก. และ วงศ์วทัญญู จ. 2021. อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 1 (พ.ค. 2021), 1–9.