[1]
กาญจนวัฒนา ศ., จารัตน์ อ. และ ปราณีตพลกรัง ป. 2022. การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 2, 2 (ก.ย. 2022), 1–11.