(1)
มิ่งเมือง ช.; โทษาธรรม ณ. แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API. STJS 2021, 1, 12-22.