(1)
รามฤทธิ์ ส.; รามฤทธิ์ น. นวัตกรรมการพัฒนาเศษวัสดุจากการเกษตรสู่วัสดุซับน้ำเพื่อการปลูกต้นไม้. STJS 2021, 1, 78-88.