(1)
อุ่นแก้ว ธ.; สุวรรณพันธ์ อ. การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. STJS 2021, 1, 40-52.