(1)
ภูมิสายดอน อ.; นิติสุข พ. .; พุ่มริ้ว ส. .; วงศ์ปรีดี พ.; ไชยเจริญ ก.; วงศ์วทัญญู จ. . อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก. STJS 2021, 1, 1-9.