[1]
มิ่งเมือง ช. และ โทษาธรรม ณ., “แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 12–22, พ.ย. 2021.