[1]
พลพวก น., “การพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้เศษแก้วเป็นสารเติมแต่ง”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–11, พ.ย. 2021.