[1]
รามฤทธิ์ ส. และ รามฤทธิ์ น., “นวัตกรรมการพัฒนาเศษวัสดุจากการเกษตรสู่วัสดุซับน้ำเพื่อการปลูกต้นไม้”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 78–88, พ.ย. 2021.