[1]
อุ่นแก้ว ธ. และ สุวรรณพันธ์ อ., “การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 40–52, พ.ย. 2021.