[1]
ภูมิสายดอน อ., นิติสุข พ. ., พุ่มริ้ว ส. ., วงศ์ปรีดี พ., ไชยเจริญ ก., และ วงศ์วทัญญู จ. ., “อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–9, พ.ค. 2021.