[1]
กาญจนวัฒนา ศ., จารัตน์ อ., และ ปราณีตพลกรัง ป., “การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก”, STJS, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ก.ย. 2022.