[1]
ธรรมเจริญ ร., “ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, STJS, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 22–38, พ.ย. 2023.