กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล