กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเป็นไปได้ในการประเมินระดับคลอโรฟิลล์ของใบปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล