[1]
สายสุนทร ศ., ศิริสุข อ. และ แก้วเรือง ส. 2020. การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 26, 2 (ส.ค. 2020), 7.