[1]
ปฐวีรัตน์ ศ., บุพตา ช. และ สัญชาตเจตน์ ภ. 2020. การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 26, 2 (ส.ค. 2020), 9.