[1]
เหลี่ยมเคลือบ พ., อัศวราชันย์ ฤ. และ ตันติกุล เ. 2021. การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (มิ.ย. 2021), 5.