[1]
สีห์โสภณ ช. 2021. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2021), 10.