(1)
สายสุนทร ศ.; ศิริสุข อ.; แก้วเรือง ส. การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู. TSAEJ 2020, 26, 7.