(1)
เล็กรุ่งเรืองกิจ น.; ธัญภัทรานนท์ ภ. การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน. TSAEJ 2020, 26, 6.