(1)
เหลี่ยมเคลือบ พ.; อัศวราชันย์ ฤ.; ตันติกุล เ. การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003. TSAEJ 2021, 27, 5.