(1)
สีห์โสภณ ช. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง. TSAEJ 2021, 27, 10.