(1)
พันธ์ภัทรชัย เ.; สาลี ณ. ผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มบรรจุขวด. TSAEJ 2021, 27, 8.