สายสุนทร ศ.; ศิริสุข อ.; แก้วเรือง ส. การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 7, 2020. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/article/view/210070. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.