[1]
สายสุนทร ศ., ศิริสุข อ., และ แก้วเรือง ส., “การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 7, ส.ค. 2020.