[1]
ปฐวีรัตน์ ศ., บุพตา ช., และ สัญชาตเจตน์ ภ., “การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 9, ส.ค. 2020.