[1]
เล็กรุ่งเรืองกิจ น. และ ธัญภัทรานนท์ ภ., “การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน”, TSAEJ, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 6, ส.ค. 2020.