[1]
สีห์โสภณ ช., “การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตขนมปลากริมไข่เต่าลดพลังงานแช่แข็ง”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 10, ก.ค. 2021.