[1]
ริยะนา ส., “ระบบเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแบบควบคุมทิศทางการไหลของน้ำตามธรรมชาติโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในครัวเรือน: Low-Cost Hot Water Systems based on Thermosiphon Systems for Households”, TSAEJ, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 8, ส.ค. 2021.