[1]
ภัทราวรรณ น. and โชคถาวร น. 2020. ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่. Thai Journal of Toxicology. 24, 2 (Jun. 2020), 130.