[1]
ประกอบศิลป์ จ. , เบ็ญจพงษ์ เ., ม่วงศรีจันทร์ น. and การพานิช ว. 2020. การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. Thai Journal of Toxicology. 24, 2 (Jun. 2020), 136.