[1]
สิงห์สูง ก. , เบ็ญจพงษ์ เ. , ม่วงศรีจันทร์ น. and การพานิช ว. 2020. สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียในน้ำตาลใส. Thai Journal of Toxicology. 24, 2 (Jun. 2020), 146.