(1)
ภัทราวรรณ น. . .; โชคถาวร น. . . ปริมาณไนไตร์ทในแหนมสด แหนมย่าง หมูยอกุนเชียงและไส้กรอกอีสานที่มีจำหน่ายในตลาดของเชียงใหม่. Thai J Toxicol 2020, 24, 130.