(1)
ประกอบศิลป์ จ. .; เบ็ญจพงษ์ เ.; ม่วงศรีจันทร์ น. .; การพานิช ว. . การประเมินสุขาภิบาลการผลิตน้ำตาลมะพร้าวระดับชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม. Thai J Toxicol 2020, 24, 136.