(1)
แสงกระจ่าง ศ. . สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol 2020, 26.