(1)
แสงกระจ่าง ศ. สารจากบรรณาธิการ. Thai J Toxicol 2020, 27.